Thông tin chi tiết

Miếng lót cắt giấy khổ A3 Suremark SQ8823

Miếng lót cắt giấy khổ A3 Suremark SQ8823

(Cập nhật ngày: 23/07/2024)

Đơn vị tính:

Miếng

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

Đặc điểm (Miếng lót cắt giấy A3 Suremark 8823)

- Thương hiệu: Suremark

- Xuất xứ: Singapore

8823_c__c_size.jpg

- Quy cách: 1 miếng/túi

- Kích thước: khổ A3 (300*450*mm)

8823_c___n_c___nh.jpg

- Sản phẩm dùng làm đệm lót khi cắt giấy, cắt thủ công hay làm mô hình

- Bề mặt tấm lót có khả năng tự làm lành khi có đường dao cứa qua (thử nghiệm thực tế cho thấy sau khi cắt một dường lên mặt tấm lót, soi nghiêng dưới ánh sáng vẫn khó nhìn thấy được vết cắt)

8823_c___n_c___nh_1.JPG

- Khả năng này giúp tấm lót cắt luôn giữ được bề mặt trơn nhẵn khi sử dụng liên tục trong một thời gian khá dài. .

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)

Miếng lót cắt giấy A3 Suremark 8823):

- Thương hiệu: Suremark

- Xuất xứ: Singapore

8823_c__c_size.jpg

- Quy cách: 1 miếng/túi

- Kích thước: khổ A3 (300*450*mm)

8823_c___n_c___nh.jpg

- Sản phẩm dùng làm đệm lót khi cắt giấyp1.html" title="

Đặc điểm (Miếng lót cắt giấy A3 Suremark 8823):

- Thương hiệu: Suremark

- Xuất xứ: Singapore

8823_c__c_size.jpg

- Quy cách: 1 miếng/túi

- Kích thước: khổ A3 (300*450*mm)

8823_c___n_c___nh.jpg

- Sản phẩm dùng làm đệm lót khi cắt giấy">

Đặc điểm (Miếng lót cắt giấy A3 Suremark 8823):

- Thương hiệu: Suremark

- Xuất xứ: Singapore

8823_c__c_size.jpg

- Quy cách: 1 miếng/túi

- Kích thước: khổ A3 (300*450*mm)

8823_c___n_c___nh.jpg

- Sản phẩm dùng làm đệm lót khi cắt giấy, cắt thủ công hay làm mô hình

- Bề mặt tấm lót có khả năng tự làm lành khi có đường dao cứa qua (thử nghiệm thực tế cho thấy sau khi cắt một dường lên mặt tấm lót,

- Khả năng này giúp tấm lót cắt luôn giữ được bề mặt trơn nhẵn khi sử dụng liên tục trong một thời gian khá dài.

- Khả năng này giúp tấm lót cắt luôn giữ được bề mặt trơn nhẵn khi sử dụng liên tục trong một thời gian khá dài. soi nghiêng dưới ánh sáng vẫn khó nhìn thấy được vết cắt)

8823_c___n_c___nh_1.JPG

- Khả năng này giúp tấm lót cắt luôn giữ được bề mặt trơn nhẵn khi sử dụng liên tục trong một thời gian khá dài. 51, .

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)

p1.html" title=" 51); font-family: Arial; font-size: 14px;">.

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)

"> 51); font-family: Arial; font-size: 14px;">.

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)