Bấm kim - Bấm lỗ - Kim kẹp

Đinh gút đầu sắt Deli 0023 (hộp/50gram) HOT Đinh gút đầu sắt Deli 0023 (hộp/50gram)

Vui lòng gọi

Kim bấm số 3 Plus (10h/hộp lớn) HOT Kim bấm số 3 Plus (10h/hộp lớn)

Vui lòng gọi

Kẹp giấy (C62 - FO PAC01) HOT Kẹp giấy (C62 - FO PAC01)

Vui lòng gọi

Kẹp giấy (C32 - đầu tròn ngắn) Kẹp giấy (C32 - đầu tròn ngắn)

Vui lòng gọi

Hộp cắm bút Xukiva 174 HOT Hộp cắm bút Xukiva 174

Vui lòng gọi

Đinh dù đầu nhựa màu Deli 0021 (hộp/35kim) Đinh dù đầu nhựa màu Deli 0021 (hộp/35kim)

Vui lòng gọi

Kim bấm số 10 Plus Kim bấm số 10 Plus

Vui lòng gọi

Dập ghim 050LA (Bấm kim 50LA Chính hãng (210 tờ)) HOT Dập ghim 050LA (Bấm kim 50LA Chính hãng (210 tờ))

Vui lòng gọi

Dập 2 lỗ 09780 (Bấm lỗ KW Trio 9780 chính hãng -30 tờ) HOT Dập 2 lỗ 09780 (Bấm lỗ KW Trio 9780 chính hãng -30 tờ)

Vui lòng gọi

Dập 2 lỗ 09670 (KW Trio chính hãng (70 tờ) HOT Dập 2 lỗ 09670 (KW Trio chính hãng (70 tờ)

Vui lòng gọi

Bấm kim số 3 xoay chiều DELI 0828 HOT Bấm kim số 3 xoay chiều DELI 0828

Vui lòng gọi

Đinh dù inox Deli 0022 (hộp/100 kim) Đinh dù inox Deli 0022 (hộp/100 kim)

Vui lòng gọi

Dập ghim 050SA (KW Trio chinh hãn (100 tờ) HOT Dập ghim 050SA (KW Trio chinh hãn (100 tờ)

Vui lòng gọi

Hộp đựng ghim kẹp nam châm Deli 0988 Hộp đựng ghim kẹp nam châm Deli 0988

Vui lòng gọi

Kẹp giấy (C82- đầu tròn dài) HOT Kẹp giấy (C82- đầu tròn dài)

Vui lòng gọi

Kim bấm KW-Trio 23/15 chính hãng Kim bấm KW-Trio 23/15 chính hãng

Vui lòng gọi

Kim bấm KW-Trio 23/23 chính hãng Kim bấm KW-Trio 23/23 chính hãng

Vui lòng gọi

Kim bấm số 3 FO STS 01 HOT Kim bấm số 3 FO STS 01

Vui lòng gọi

Bấm kim số 3 Deli 0319 (25 tờ) HOT Bấm kim số 3 Deli 0319 (25 tờ)

Vui lòng gọi

Dập ghim 05900 (dài KW Trio) HOT Dập ghim 05900 (dài KW Trio)

Vui lòng gọi

Bấm lỗ G-Star 974 (10 tờ) HOT Bấm lỗ G-Star 974 (10 tờ)

Vui lòng gọi

Bấm kim số 3 TriO 05566 Bấm kim số 3 TriO 05566

Vui lòng gọi

Dập ghi E0391 (Deli, dùng kim 23/8 -> 23/10, 60 tờ) HOT Dập ghi E0391 (Deli, dùng kim 23/8 -> 23/10, 60 tờ)

Vui lòng gọi

Đồ bấm kim số 10 KW Trio 5109 HOT Đồ bấm kim số 10 KW Trio 5109

Vui lòng gọi

Kẹp acco nhựa (50bộ/hộp) HOT Kẹp acco nhựa (50bộ/hộp)

Vui lòng gọi