Thông tin chi tiết

Gỡ kim bằng kìm eagle 1039

Gỡ kim bằng kìm eagle 1039

(Cập nhật ngày: 13/06/2024)

Đơn vị tính:

Cái

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

Đặc điểm (Gỡ kim bằng kìm eagle 1039):

- Thương hiệu : Eagle

- Quy cách: 12 cái/hộp

eagle_avt.jpg

- Kích thước: 1.2*12*7cm 

- Chất liệu sắt bền chắc, đặc biệt gỡ được các loại kim bấm lớn : 23/8, 23/10....

eagle_nd1.jpg

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)

Gỡ kim bằng kìm eagle 1039):

- Thương hiệu : Eagle

- Quy cách: 12 cái/hộp

eagle_avt.jpg

- Kích thước: 1.2*12*7cm

- Chất liệu sắt bền chắcp1.html" title="

Đặc điểm (Gỡ kim bằng kìm eagle 1039):

- Thương hiệu : Eagle

- Quy cách: 12 cái/hộp

eagle_avt.jpg

- Kích thước: 1.2*12*7cm

- Chất liệu sắt bền chắc">

Đặc điểm (Gỡ kim bằng kìm eagle 1039):

- Thương hiệu : Eagle

- Quy cách: 12 cái/hộp

eagle_avt.jpg

- Kích thước: 1.2*12*7cm

- Chất liệu sắt bền chắc, đặc biệt gỡ được các loại kim bấm lớn : 23/8,

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)

p1.html" title=" 23/10....

eagle_nd1.jpg

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)

"> 23/10....

eagle_nd1.jpg

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)