Băng keo - Dụng cụ cắt keo

Băng keo OPP 48mm (4.8p đục ) HOT Băng keo OPP 48mm (4.8p đục )

Vui lòng gọi

Băng keo OPP 48mm (4.8p trong ) HOT Băng keo OPP 48mm (4.8p trong )

Vui lòng gọi

Băng keo 24mm (xốp đen 2.4p) HOT Băng keo 24mm (xốp đen 2.4p)

Vui lòng gọi

Băng keo OPP 48mm (4.8P trong 100 Yard) HOT Băng keo OPP 48mm (4.8P trong 100 Yard)

Vui lòng gọi

Băng keo vải 36mm HOT Băng keo vải 36mm

Vui lòng gọi

Băng keo 48mm (xốp trắng 4.8p) HOT Băng keo 48mm (xốp trắng 4.8p)

Vui lòng gọi

Băng dính vết thương (băng cá nhân) HOT Băng dính vết thương (băng cá nhân)

Vui lòng gọi

Cắt băng dính E801 (Đồ cắt keo 5p nhựa Deli) HOT Cắt băng dính E801 (Đồ cắt keo 5p nhựa Deli)

Vui lòng gọi

Băng keo vàng kim 45*47*72 (trong 5P- Yellow Wish) Băng keo vàng kim 45*47*72 (trong 5P- Yellow Wish)

Vui lòng gọi

Màng căng công nghiệp (màng PE 3kg lõi 500g) HOT Màng căng công nghiệp (màng PE 3kg lõi 500g)

Vui lòng gọi

Cắt keo trung (Sunny 2005 -2.4p vòng lớn) Cắt keo trung (Sunny 2005 -2.4p vòng lớn)

Vui lòng gọi

Băng keo dán tiền 3M SCOTCH MAGIC 3/4x36 Y Băng keo dán tiền 3M SCOTCH MAGIC 3/4x36 Y

Vui lòng gọi

Băng keo 4905 (7mm*33m, cường lực 3M) Băng keo 4905 (7mm*33m, cường lực 3M)

Vui lòng gọi

Băng keo 4910 (7mm*33m, cường lực 3M) Băng keo 4910 (7mm*33m, cường lực 3M)

Vui lòng gọi

Băng keo 3M 610 (1 in x 2592 in) Băng keo 3M 610 (1 in x 2592 in)

Vui lòng gọi