Thông tin chi tiết

Băng keo 48mm (xốp đen 4.8p)

Băng keo 48mm (xốp đen 4.8p)

(Cập nhật ngày: 12/06/2024)

Đơn vị tính:

Cuộn

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

Đặc điểm (Băng keo xốp đen 4.8p):

- Quy cách: 5 cuộn/cây

bkxd48mm_size.JPG 

- Kích thước: 4.8cm, dài 9yard

bkxd48mm.jpg

- Dùng phổ biến trong văn phòng, trường học..... 

Băng keo xốp đen 4.8p):

- Quy cách: 5 cuộn/cây

bkxd48mm_size.JPG

- Kích thước: 4.8cmp1.html" title="

Đặc điểm (Băng keo xốp đen 4.8p):

- Quy cách: 5 cuộn/cây

bkxd48mm_size.JPG

- Kích thước: 4.8cm">

Đặc điểm (Băng keo xốp đen 4.8p):

- Quy cách: 5 cuộn/cây

bkxd48mm_size.JPG

- Kích thước: 4.8cm,

- Dùng phổ biến trong văn phòngp1.html" title=" dài 9yard

bkxd48mm.jpg

- Dùng phổ biến trong văn phòng"> dài 9yard

bkxd48mm.jpg

- Dùng phổ biến trong văn phòng, trường học.....