Thông tin chi tiết

Băng keo PVC 36mm (simili)

Băng keo PVC 36mm (simili)

(Cập nhật ngày: 22/07/2021)

Đơn vị tính:

Cuộn

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

Đặc điểm (Băng keo simili 3.6P):

- Quy cách: 8 cuộn/cây

bks_36mm_c__c_m__u.JPG 

- Kích thước: 3.6p , dài 8yard

bksimili36mm_xanh_d____ng.JPG 

BKS_36MM______.jpg 

- Dùng phổ biến đóng tập, đóng cuốn trong văn phòng, photocopy, trường học.... 

bks_36mm_xanh_l___v___v__ng.jpg