Thông tin chi tiết

Băng keo vải 48mm

Băng keo vải 48mm

(Cập nhật ngày: 22/07/2021)

Đơn vị tính:

Cuộn

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

Đặc điểm (Băng keo vải 5p ):

- Quy cách: 6 cuộn/cây

bkv______.JPG 

- Kích thước: bản 4.8p

bkv_v__ng.JPG 

- Thường được sử dụng đóng cuốn, đóng sổ,.... 

b__ng_keo_v___i_1.jpg