Thông tin chi tiết

Băng keo 2 mặt 0.5P (9 Yard)

Băng keo 2 mặt 0.5P (9 Yard)

(Cập nhật ngày: 14/12/2018)

Đơn vị tính:

Cuộn

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:


Chat với Tíc Tắc