Thông tin chi tiết

Bảng học sinh B09

Bảng học sinh B09

(Cập nhật ngày: 22/07/2024)

Đơn vị tính:

Cái

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

Đặc điểm ( Bảng học sinh B09)

- Kích thước : khổ A4 (21*30)

- 1 mặt phấn và 1 mặt bút lông

b09.jpg 

- Trên bảng có kẹp thêm 1 bút lông bảng có sẵn đồ bôi chuyên dành cho học sinh.

- Mặt viết phấn mịn và bám phấn giúp viết rõ nét, chữ viết đẹp.

- Mặt viết lông bảng màu trắng, mặt trơn dễ viết, dễ xóa.


Bảng học sinh B09):

- Kích thước : khổ A4 (21*30)

- 1 mặt phấn và 1 mặt bút lông

b09.jpg

- Trên bảng có kẹp thêm 1 bút lông bảng có sẵn đồ bôi chuyên dành cho học sinh.

- Mặt viết phấn mịn và bám phấn giúp viết rõ nétp1.html" title="

Đặc điểm ( Bảng học sinh B09):

- Kích thước : khổ A4 (21*30)

- 1 mặt phấn và 1 mặt bút lông

b09.jpg

- Trên bảng có kẹp thêm 1 bút lông bảng có sẵn đồ bôi chuyên dành cho học sinh.

- Mặt viết phấn mịn và bám phấn giúp viết rõ nét">

Đặc điểm ( Bảng học sinh B09):

- Kích thước : khổ A4 (21*30)

- 1 mặt phấn và 1 mặt bút lông

b09.jpg

- Trên bảng có kẹp thêm 1 bút lông bảng có sẵn đồ bôi chuyên dành cho học sinh.

- Mặt viết phấn mịn và bám phấn giúp viết rõ nét, chữ viết đẹp.

- Mặt viết lông bảng màu trắng, mặt trơn dễ viết, dễ xóa.