Thông tin chi tiết

Dây đeo bảng tên (cán kẹp sắt)

Dây đeo bảng tên (cán kẹp sắt)

(Cập nhật ngày: 14/06/2024)

Đơn vị tính:

Sợi

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

Đặc điểm (Dây đeo bảng tên kẹp sắt):

- Kích thước: bản 1cm

d__y___eo_k___p_s___t_XD_2.jpg 

- Quy cách: 50 cái/bó

d__y___eo_k___p_s___t_XD_1.jpg 

- Dùng đeo thẻ bảng tên các loại. 

Dây đeo bảng tên kẹp sắt):

- Kích thước: bản 1cm

d__y___eo_k___p_s___t_XD_2.jpg

- Quy cách: 50 cái/bó

d__y___eo_k___p_s___t_XD_1.jpg

- Dùng đeo thẻ bảng tên các loại.

p1.html" title="

Đặc điểm (Dây đeo bảng tên kẹp sắt):

- Kích thước: bản 1cm

d__y___eo_k___p_s___t_XD_2.jpg

- Quy cách: 50 cái/bó

d__y___eo_k___p_s___t_XD_1.jpg

- Dùng đeo thẻ bảng tên các loại.

">

Đặc điểm (Dây đeo bảng tên kẹp sắt):

- Kích thước: bản 1cm

d__y___eo_k___p_s___t_XD_2.jpg

- Quy cách: 50 cái/bó

d__y___eo_k___p_s___t_XD_1.jpg

- Dùng đeo thẻ bảng tên các loại.