Thông tin chi tiết

Dây đeo bảng tên (lụa móc xoay inox 1P)

Dây đeo bảng tên (lụa móc xoay inox 1P)

(Cập nhật ngày: 12/06/2024)

Đơn vị tính:

Sợi

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

Đặc điểm (Dây đeo bảng tên lụa 1P):

- Kích thước: 33*1*1cm

d__y___eo_l___a_nhi___u_m__u.jpg 

- Quy cách: 10 cái/bó

d__y___eo_b___ng_t__n_l___a_c___n_c___nh.JPG 

- Kích cỡ tiêu chuẩn theo dạng thẻ nhân viên phổ biến, có sẵn lỗ móc dây tiện dụng.

 

Dây đeo bảng tên lụa 1P):

- Kích thước: 33*1*1cm

d__y___eo_l___a_nhi___u_m__u.jpg

- Quy cách: 10 cái/bó

d__y___eo_b___ng_t__n_l___a_c___n_c___nh.JPG

- Kích cỡ tiêu chuẩn theo dạng thẻ nhân viên phổ biếnp1.html" title="

Đặc điểm (Dây đeo bảng tên lụa 1P):

- Kích thước: 33*1*1cm

d__y___eo_l___a_nhi___u_m__u.jpg

- Quy cách: 10 cái/bó

d__y___eo_b___ng_t__n_l___a_c___n_c___nh.JPG

- Kích cỡ tiêu chuẩn theo dạng thẻ nhân viên phổ biến">

Đặc điểm (Dây đeo bảng tên lụa 1P):

- Kích thước: 33*1*1cm

d__y___eo_l___a_nhi___u_m__u.jpg

- Quy cách: 10 cái/bó

d__y___eo_b___ng_t__n_l___a_c___n_c___nh.JPG

- Kích cỡ tiêu chuẩn theo dạng thẻ nhân viên phổ biến, có sẵn lỗ móc dây tiện dụng.