Thông tin chi tiết

Kẹp bảng tên (sắt quai trong)

Kẹp bảng tên (sắt quai trong)

(Cập nhật ngày: 12/06/2024)

Đơn vị tính:

Cái

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

Đặc điểm (Kẹp bảng tên sắt quai trong):

- Quy cách : 100c/bịch

k___p_b___ng_t__n_s___t_quai_trong_1.JPG 

- Kích thước: bản 1cm

k___p_b___ng_t__n_s___t_quai_trong_2.jpg 

- Là sản phẩm được gắn vào bảng tên thẻ, sử dụng trong văn phòng chuyên nghiệp. Chất lượng : nhựa tốt, kẹp bảng tên sắt có độ bền cao.

Kẹp bảng tên sắt quai trong):

- Quy cách : 100c/bịch

k___p_b___ng_t__n_s___t_quai_trong_1.JPG

- Kích thước: bản 1cm

k___p_b___ng_t__n_s___t_quai_trong_2.jpg

- Là sản phẩm được gắn vào bảng tên thẻp1.html" title="

Đặc điểm (Kẹp bảng tên sắt quai trong):

- Quy cách : 100c/bịch

k___p_b___ng_t__n_s___t_quai_trong_1.JPG

- Kích thước: bản 1cm

k___p_b___ng_t__n_s___t_quai_trong_2.jpg

- Là sản phẩm được gắn vào bảng tên thẻ">

Đặc điểm (Kẹp bảng tên sắt quai trong):

- Quy cách : 100c/bịch

k___p_b___ng_t__n_s___t_quai_trong_1.JPG

- Kích thước: bản 1cm

k___p_b___ng_t__n_s___t_quai_trong_2.jpg

- Là sản phẩm được gắn vào bảng tên thẻ, sử dụng trong văn phòng chuyên nghiệp. Chất lượng : nhựa tốt, kẹp bảng tên sắt có độ bền cao.