Thông tin chi tiết

Bìa còng 3.5p (2 Còng D A4 si kiếng trắng)

Bìa còng 3.5p (2 Còng D A4 si kiếng trắng)

(Cập nhật ngày: 11/08/2022)

Đơn vị tính:

Bìa

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

Đặc điểm (Bìa còng 2 còng 3.5p A4 si kiếng trắng):

- Thương hiệu: Thành Phát

- Quy cách: từng cái

- Loại còng: 2 còng

b__a_c__ng_3.5p_a4_TP_si_ki___ng_tr___ng_avt.jpg

- Màu : 2 mặt Si kiếng trắng

- Size: 32*27*3.5cm ,  khổ A4 

- Được làm bằng vật liệu simili có độ bền cao

b__a_c__ng_3.5p_a4_TP_si_ki___ng_tr___ng_nd1.jpg 

- Có thể lưu trữ các loại bìa như: bìa lỗ, bìa lá, bìa acco...

- Phân loại tài liệu được dễ dàng, dễ tìm kiếm, làm cho văn phòng gọn gàng, ngăn nắp. 

 b__a_c__ng_3.5p_a4_TP_si_ki___ng_tr___ng_nd2.jpg

- Còng giữ tài liệu chắc chắn, tăng tuổi thọ cho tài liệu

- Bảo quản hồ sơ được phẳng phiu và tạo cảm giác thoải mái, chuyên nghiệp khi sử dụng. 

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)

Bìa còng 2 còng 3.5p A4 si kiếng trắng):

- Thương hiệu: Thành Phát

- Quy cách: từng cái

- Loại còng: 2 còng

b__a_c__ng_3.5p_a4_TP_si_ki___ng_tr___ng_avt.jpg

- Màu : 2 mặt Si kiếng trắng

- Size: 32*27*3.5cm p1.html" title="

Đặc điểm (Bìa còng 2 còng 3.5p A4 si kiếng trắng):

- Thương hiệu: Thành Phát

- Quy cách: từng cái

- Loại còng: 2 còng

b__a_c__ng_3.5p_a4_TP_si_ki___ng_tr___ng_avt.jpg

- Màu : 2 mặt Si kiếng trắng

- Size: 32*27*3.5cm ">

Đặc điểm (Bìa còng 2 còng 3.5p A4 si kiếng trắng):

- Thương hiệu: Thành Phát

- Quy cách: từng cái

- Loại còng: 2 còng

b__a_c__ng_3.5p_a4_TP_si_ki___ng_tr___ng_avt.jpg

- Màu : 2 mặt Si kiếng trắng

- Size: 32*27*3.5cm ,

- Có thể lưu trữ các loại bìa như: bìa lỗp1.html" title=" khổ A4

- Được làm bằng vật liệu simili có độ bền cao

b__a_c__ng_3.5p_a4_TP_si_ki___ng_tr___ng_nd1.jpg

- Có thể lưu trữ các loại bìa như: bìa lỗ"> khổ A4

- Được làm bằng vật liệu simili có độ bền cao

b__a_c__ng_3.5p_a4_TP_si_ki___ng_tr___ng_nd1.jpg

- Có thể lưu trữ các loại bìa như: bìa lỗ, bìa lá, bìa acco...

- Phân loại tài liệu được dễ dàng, dễ tìm kiếm, làm cho văn phòng gọn gàng,

- Còng giữ tài liệu chắc chắnp1.html" title=" ngăn nắp.

b__a_c__ng_3.5p_a4_TP_si_ki___ng_tr___ng_nd2.jpg

- Còng giữ tài liệu chắc chắn"> ngăn nắp.

b__a_c__ng_3.5p_a4_TP_si_ki___ng_tr___ng_nd2.jpg

- Còng giữ tài liệu chắc chắn, tăng tuổi thọ cho tài liệu

- Bảo quản hồ sơ được phẳng phiu và tạo cảm giác thoải mái, Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)

p1.html" title=" chuyên nghiệp khi sử dụng.

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)

"> chuyên nghiệp khi sử dụng.

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)