Bìa các loại

Bìa trình ký đơn si A4 Nitrasa HOT Bìa trình ký đơn si A4 Nitrasa

Vui lòng gọi

Bìa trình ký đôi si A4 VC HOT Bìa trình ký đôi si A4 VC

Vui lòng gọi

Bìa trình ký đơn nhựa cứng A4 CB05 HOT Bìa trình ký đơn nhựa cứng A4 CB05

Vui lòng gọi

Bìa còng FO 1M-9P-F4 (BC10) HOT Bìa còng FO 1M-9P-F4 (BC10)

Vui lòng gọi

Bìa còng KingJim 1M-5P-A4 (1 mặt si) HOT Bìa còng KingJim 1M-5P-A4 (1 mặt si)

Vui lòng gọi

Bìa còng nhẫn FO ORB02 (3cm) xanh nhạt HOT Bìa còng nhẫn FO ORB02 (3cm) xanh nhạt

Vui lòng gọi

Bìa lá nhựa A4 Plus M HOT Bìa lá nhựa A4 Plus M

Vui lòng gọi

Bìa FO-BC12 (bìa còng 7P A4) xanh đậm HOT Bìa FO-BC12 (bìa còng 7P A4) xanh đậm

Vui lòng gọi

Bìa còng FO 1M-5P-A4 (BC11) HOT Bìa còng FO 1M-5P-A4 (BC11)

Vui lòng gọi

Bìa còng FO 1M-9P-A4 (BC09) HOT Bìa còng FO 1M-9P-A4 (BC09)

Vui lòng gọi

Bìa hộp simili 5p Nitrasa (Loại 1) có dây HOT Bìa hộp simili 5p Nitrasa (Loại 1) có dây

Vui lòng gọi

Bìa hộp simili 7p Nitrasa (Loại 1) có dây HOT Bìa hộp simili 7p Nitrasa (Loại 1) có dây

Vui lòng gọi

Bìa hộp simili 10p Nitrasa (Loại 1) có dây HOT Bìa hộp simili 10p Nitrasa (Loại 1) có dây

Vui lòng gọi

Bìa hộp simili 15p Nitrasa (Loại 1) có dây HOT Bìa hộp simili 15p Nitrasa (Loại 1) có dây

Vui lòng gọi

Bìa hộp simili 20p Nitrasa (Loại 1) có dây HOT Bìa hộp simili 20p Nitrasa (Loại 1) có dây

Vui lòng gọi

Bìa 20 lá A4 FO-DB01 (Flexoffice) HOT Bìa 20 lá A4 FO-DB01 (Flexoffice)

Vui lòng gọi

Bìa 40 lá A4 FO-DB02 (Flexoffice) HOT Bìa 40 lá A4 FO-DB02 (Flexoffice)

Vui lòng gọi

Bìa 60 lá A4 FO-DB03 (Flexoffice) HOT Bìa 60 lá A4 FO-DB03 (Flexoffice)

Vui lòng gọi

Bìa 80 lá A4 FO-DB04 (Flexoffice) HOT Bìa 80 lá A4 FO-DB04 (Flexoffice)

Vui lòng gọi

Bìa lỗ A4 tem đỏ HOT Bìa lỗ A4 tem đỏ

Vui lòng gọi

Bìa lỗ A4 tem vàng HOT Bìa lỗ A4 tem vàng

Vui lòng gọi

Bìa lỗ A4 dày đặc biệt (10tờ/xấp) HOT Bìa lỗ A4 dày đặc biệt (10tờ/xấp)

Vui lòng gọi

Bìa nút A4 FO CBF02 trắng (xấp=12c) HOT Bìa nút A4 FO CBF02 trắng (xấp=12c)

Vui lòng gọi

Bìa nút F4 Plus HOT Bìa nút F4 Plus

Vui lòng gọi

Bìa phân trang giấy A4 12 lá ABBA dày HOT Bìa phân trang giấy A4 12 lá ABBA dày

Vui lòng gọi