Bìa các loại

Bìa còng Kokuyo 1M-5P-A4 xanh dương (1 mặt si) HOT Bìa còng Kokuyo 1M-5P-A4 xanh dương (1 mặt si)

Vui lòng gọi

Bìa còng Kokuyo 1M-5P-F4 (1 mặt si) HOT Bìa còng Kokuyo 1M-5P-F4 (1 mặt si)

Vui lòng gọi

Bìa còng Kokuyo 1M-7P-A4 xanh dương (1 mặt si) HOT Bìa còng Kokuyo 1M-7P-A4 xanh dương (1 mặt si)

Vui lòng gọi

Bìa còng Kokuyo 1M-7P-F4 (1 mặt si) HOT Bìa còng Kokuyo 1M-7P-F4 (1 mặt si)

Vui lòng gọi

Bìa phân trang nhựa 12 sô LD HOT Bìa phân trang nhựa 12 sô LD

Vui lòng gọi

Bìa phân trang giấy 5 lá Kingstart HOT Bìa phân trang giấy 5 lá Kingstart

Vui lòng gọi

Bìa còng D ABBA 2 mặt si (3.5cm) HOT Bìa còng D ABBA 2 mặt si (3.5cm)

Vui lòng gọi

Bìa còng KingJim 1M-9P khổ A4 (1 mặt si) HOT Bìa còng KingJim 1M-9P khổ A4 (1 mặt si)

Vui lòng gọi

Bìa còng KingJim 1M-7P-A4 (1 mặt si) HOT Bìa còng KingJim 1M-7P-A4 (1 mặt si)

Vui lòng gọi

Bìa còng nhẫn FO ORB03 (3.5cm) xanh nhạt HOT Bìa còng nhẫn FO ORB03 (3.5cm) xanh nhạt

Vui lòng gọi

Bìa 100 lá A4 FO-DB05 (Flexoffice) HOT Bìa 100 lá A4 FO-DB05 (Flexoffice)

Vui lòng gọi

Nhựa ép 2R (67*97mm) 150 mic HOT Nhựa ép 2R (67*97mm) 150 mic

Vui lòng gọi

Nhựa ép (80*110mm) 150 mic HOT Nhựa ép (80*110mm) 150 mic

Vui lòng gọi

Nhựa ép A5 80 mic HOT Nhựa ép A5 80 mic

Vui lòng gọi

Bìa lá nhựa A4 Plus dày 1.8mm HOT Bìa lá nhựa A4 Plus dày 1.8mm

Vui lòng gọi

Bìa lá nhựa F4 FO - CH02 HOT Bìa lá nhựa F4 FO - CH02

Vui lòng gọi

Bìa nút F4 FO CBF01 trắng (xấp=10c) HOT Bìa nút F4 FO CBF01 trắng (xấp=10c)

Vui lòng gọi

Bìa nút F4 VC trắng (xấp=12c) HOT Bìa nút F4 VC trắng (xấp=12c)

Vui lòng gọi

Bìa nút A4 VC trắng (xấp=12c) HOT Bìa nút A4 VC trắng (xấp=12c)

Vui lòng gọi

Bìa còng 1M-5P F4 FO-BC03 xanh đậm HOT Bìa còng 1M-5P F4 FO-BC03 xanh đậm

Vui lòng gọi

Bìa còng 1M-7P F4 FO-BC04 xanh đậm HOT Bìa còng 1M-7P F4 FO-BC04 xanh đậm

Vui lòng gọi

Bìa còng King Dom 5P/7P (hai mặt si) HOT Bìa còng King Dom 5P/7P (hai mặt si)

Vui lòng gọi

Bìa trình ký mica A5 Xukiva HOT Bìa trình ký mica A5 Xukiva

Vui lòng gọi

Bìa cây trong gáy lớn HOT Bìa cây trong gáy lớn

Vui lòng gọi

Bìa kiếng  A3 VN 1.5mm (loại dày, đủ tờ) HOT Bìa kiếng A3 VN 1.5mm (loại dày, đủ tờ)

Vui lòng gọi