Thông tin chi tiết

Bút (Bút nhũ MP550 BaoKe-viết lên vải )

Bút (Bút nhũ MP550 BaoKe-viết lên vải )

(Cập nhật ngày: 23/07/2024)

Đơn vị tính:

Cây

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

Đặc điểm (Bút nhũ MP550 Baoke)

- Thương hiệu: Baoke

- Xuất xứ: Trung Quốc

mp550_size.JPG 

- Ngòi: 1.5mm

mp550_c___n_c___nh.JPG 

- Chất liệu: nhựa

- Màu sắc: Nhũ bạc, nhũ vàng

mp550_nd1.JPG 

- Bút nhũ dạng nước có thể tô màu và viết

- Dùng để viết thiệp, trang trí sổ bìa

mp550_nd2.JPG 

- Vẽ được trên các chất liệu vải, gỗ, gốm, sứ, thủy tinh,...

mp550_nd3.JPG 

- Màu sắc bền với hiệu ứng ánh kim lấp lánh ấn tượng. 

  Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)

Bút nhũ MP550 Baoke):

- Thương hiệu: Baoke

- Xuất xứ: Trung Quốc

mp550_size.JPG

- Ngòi: 1.5mm

mp550_c___n_c___nh.JPG

- Chất liệu: nhựa

- Màu sắc: Nhũ bạcp1.html" title="

Đặc điểm (Bút nhũ MP550 Baoke):

- Thương hiệu: Baoke

- Xuất xứ: Trung Quốc

mp550_size.JPG

- Ngòi: 1.5mm

mp550_c___n_c___nh.JPG

- Chất liệu: nhựa

- Màu sắc: Nhũ bạc">

Đặc điểm (Bút nhũ MP550 Baoke):

- Thương hiệu: Baoke

- Xuất xứ: Trung Quốc

mp550_size.JPG

- Ngòi: 1.5mm

mp550_c___n_c___nh.JPG

- Chất liệu: nhựa

- Màu sắc: Nhũ bạc,

- Bút nhũ dạng nước có thể tô màu và viết

- Dùng để viết thiệpp1.html" title=" nhũ vàng

mp550_nd1.JPG

- Bút nhũ dạng nước có thể tô màu và viết

- Dùng để viết thiệp"> nhũ vàng

mp550_nd1.JPG

- Bút nhũ dạng nước có thể tô màu và viết

- Dùng để viết thiệp,

- Vẽ được trên các chất liệu vảip1.html" title=" trang trí sổ bìa

mp550_nd2.JPG

- Vẽ được trên các chất liệu vải"> trang trí sổ bìa

mp550_nd2.JPG

- Vẽ được trên các chất liệu vải, gỗ, gốm, sứ, thủy tinh,

- Màu sắc bền với hiệu ứng ánh kim lấp lánh ấn tượng.

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)

p1.html" title="...

mp550_nd3.JPG

- Màu sắc bền với hiệu ứng ánh kim lấp lánh ấn tượng.

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)

">...

mp550_nd3.JPG

- Màu sắc bền với hiệu ứng ánh kim lấp lánh ấn tượng.

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)