Thông tin chi tiết

Bút lông dầu Zebra màu xanh

Bút lông dầu Zebra màu xanh

(Cập nhật ngày: 13/06/2024)

Đơn vị tính:

Cây

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

Đặc điểm (Bút lông dầu Zebra)

- Thương hiệu: Zebra

- Xuất xứ: Nhật

- Quy cách: 10c/hộp

l__ng_d___u_zebra_01.JPG

- Có 2 đầu ngòi: 1 đầu ngòi 0.5mm, 1 đầu ngòi 1mm

- Mực đậm, độ bền màu cao, ghi tốt trên nhiều loại bề mặt: kính, gỗ, sắt, thép, nilon...

l__ng_d___u_zebra_02.JPG

- Không độc hại đối với người sử dụng.

- Tránh để sản phẩm gần nhiệt độ cao

- Tránh va chạm mạnh vào vật cứng.  

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)

Bút lông dầu Zebra):

- Thương hiệu: Zebra

- Xuất xứ: Nhật

- Quy cách: 10c/hộp

l__ng_d___u_zebra_01.JPG

- Có 2 đầu ngòi: 1 đầu ngòi 0.5mmp1.html" title="

Đặc điểm (Bút lông dầu Zebra):

- Thương hiệu: Zebra

- Xuất xứ: Nhật

- Quy cách: 10c/hộp

l__ng_d___u_zebra_01.JPG

- Có 2 đầu ngòi: 1 đầu ngòi 0.5mm">

Đặc điểm (Bút lông dầu Zebra):

- Thương hiệu: Zebra

- Xuất xứ: Nhật

- Quy cách: 10c/hộp

l__ng_d___u_zebra_01.JPG

- Có 2 đầu ngòi: 1 đầu ngòi 0.5mm, 1 đầu ngòi 1mm

- Mực đậm, độ bền màu cao, ghi tốt trên nhiều loại bề mặt: kính, gỗ, sắt, thép,

- Không độc hại đối với người sử dụng.

- Tránh để sản phẩm gần nhiệt độ cao

- Tránh va chạm mạnh vào vật cứng.

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)

p1.html" title=" nilon...

l__ng_d___u_zebra_02.JPG

- Không độc hại đối với người sử dụng.

- Tránh để sản phẩm gần nhiệt độ cao

- Tránh va chạm mạnh vào vật cứng.

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)

"> nilon...

l__ng_d___u_zebra_02.JPG

- Không độc hại đối với người sử dụng.

- Tránh để sản phẩm gần nhiệt độ cao

- Tránh va chạm mạnh vào vật cứng.

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)