Thông tin chi tiết

Chuốt bút chì kim loại Yplus

Chuốt bút chì kim loại Yplus

(Cập nhật ngày: 13/06/2024)

Đơn vị tính:

Cái

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

Đặc điểm (Chuốt chì kim loại Yplus)

- Thương hiệu: Yplus

- Xuất xứ: Trung Quốc

chu___t_ch___s___t_yplus_nguy__n_h___p.jpg 

- Quy cách: 24c/hộp

- Màu: bạc, đen

- Chuốt có 1 lỗ, dùng cho bút chì thân tròn

chu___t_ch___s___t_yplus_v___.jpg 

- Các lưỡi dao được làm bằng thép không gỉ với độ sắc nét cao và cố định chắc chắn với 1 ốc cố định. 

- Độ sắc bén cao

chu___t_ch___s___t_yplus_v____1.jpg 

- Hạn chế gãy ruột khi chuốt

- Chuốt nhẹ , cắt các sớ gỗ nhẹ nhàng. 

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)  

Chuốt chì kim loại Yplus):

- Thương hiệu: Yplus

- Xuất xứ: Trung Quốc

chu___t_ch___s___t_yplus_nguy__n_h___p.jpg

- Quy cách: 24c/hộp

- Màu: bạcp1.html" title="

Đặc điểm (Chuốt chì kim loại Yplus):

- Thương hiệu: Yplus

- Xuất xứ: Trung Quốc

chu___t_ch___s___t_yplus_nguy__n_h___p.jpg

- Quy cách: 24c/hộp

- Màu: bạc">

Đặc điểm (Chuốt chì kim loại Yplus):

- Thương hiệu: Yplus

- Xuất xứ: Trung Quốc

chu___t_ch___s___t_yplus_nguy__n_h___p.jpg

- Quy cách: 24c/hộp

- Màu: bạc, đen

- Chuốt có 1 lỗ,

- Các lưỡi dao được làm bằng thép không gỉ với độ sắc nét cao và cố định chắc chắn với 1 ốc cố định.

- Độ sắc bén cao

chu___t_ch___s___t_yplus_v____1.jpg

- Hạn chế gãy ruột khi chuốt

- Chuốt nhẹ p1.html" title=" dùng cho bút chì thân tròn

chu___t_ch___s___t_yplus_v___.jpg

- Các lưỡi dao được làm bằng thép không gỉ với độ sắc nét cao và cố định chắc chắn với 1 ốc cố định.

- Độ sắc bén cao

chu___t_ch___s___t_yplus_v____1.jpg

- Hạn chế gãy ruột khi chuốt

- Chuốt nhẹ "> dùng cho bút chì thân tròn

chu___t_ch___s___t_yplus_v___.jpg

- Các lưỡi dao được làm bằng thép không gỉ với độ sắc nét cao và cố định chắc chắn với 1 ốc cố định.

- Độ sắc bén cao

chu___t_ch___s___t_yplus_v____1.jpg

- Hạn chế gãy ruột khi chuốt

- Chuốt nhẹ , Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)

p1.html" title=" cắt các sớ gỗ nhẹ nhàng.

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)

"> cắt các sớ gỗ nhẹ nhàng.

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)