Thông tin chi tiết

Chuốt bút chì nhựa Yplus

Chuốt bút chì nhựa Yplus

(Cập nhật ngày: 14/06/2024)

Đơn vị tính:

Cái

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

Đặc điểm (Chuốt chì nhựa Yplus)

- Thương hiệu: Yplus

- Xuất xứ: Trung Quốc

chu___t_ch___nh___a_yplus_nguy__n_h___p.JPG 

- Quy cách: 24c/hộp

- Màu: nhiều màu, tươi sáng, trẻ trung

- Chuốt có 1 lỗ, dùng cho bút chì thân tròn

chu___t_ch___nh___a_yplus_m___t_tr_____c.jpg 

- Lưỡi chuốt bằng thép chuyên dụng

- Độ sắc bén cao

chu___t_ch___nh___a_yplus_m___t_sau.jpg 

- Hạn chế gãy ruột khi chuốt

- Chuốt nhẹ, cắt các sớ gỗ nhẹ nhàng 

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh) 

Chuốt chì nhựa Yplus):

- Thương hiệu: Yplus

- Xuất xứ: Trung Quốc

chu___t_ch___nh___a_yplus_nguy__n_h___p.JPG

- Quy cách: 24c/hộp

- Màu: nhiều màup1.html" title="

Đặc điểm (Chuốt chì nhựa Yplus):

- Thương hiệu: Yplus

- Xuất xứ: Trung Quốc

chu___t_ch___nh___a_yplus_nguy__n_h___p.JPG

- Quy cách: 24c/hộp

- Màu: nhiều màu">

Đặc điểm (Chuốt chì nhựa Yplus):

- Thương hiệu: Yplus

- Xuất xứ: Trung Quốc

chu___t_ch___nh___a_yplus_nguy__n_h___p.JPG

- Quy cách: 24c/hộp

- Màu: nhiều màu, tươi sáng, trẻ trung

- Chuốt có 1 lỗ,

- Lưỡi chuốt bằng thép chuyên dụng

- Độ sắc bén cao

chu___t_ch___nh___a_yplus_m___t_sau.jpg

- Hạn chế gãy ruột khi chuốt

- Chuốt nhẹp1.html" title=" dùng cho bút chì thân tròn

chu___t_ch___nh___a_yplus_m___t_tr_____c.jpg

- Lưỡi chuốt bằng thép chuyên dụng

- Độ sắc bén cao

chu___t_ch___nh___a_yplus_m___t_sau.jpg

- Hạn chế gãy ruột khi chuốt

- Chuốt nhẹ"> dùng cho bút chì thân tròn

chu___t_ch___nh___a_yplus_m___t_tr_____c.jpg

- Lưỡi chuốt bằng thép chuyên dụng

- Độ sắc bén cao

chu___t_ch___nh___a_yplus_m___t_sau.jpg

- Hạn chế gãy ruột khi chuốt

- Chuốt nhẹ, Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)

p1.html" title=" cắt các sớ gỗ nhẹ nhàng

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)

"> cắt các sớ gỗ nhẹ nhàng

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)