Thông tin chi tiết

Ruột bút chì Monami

Ruột bút chì Monami

(Cập nhật ngày: 23/06/2019)

Đơn vị tính:

Hộp

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

- Ruột chì MonAmi - Taiwan
- Có 2 kích thước là 0.5 và 0.7, thân chì chắc, nền nhủ vàng, nét chì đậm và đều
- Chức năng: dùng cho cá loại bút chì bấm 0.5 và 0.7
- Nsx: Đài Loan