Thông tin chi tiết

Bút xóa kéo Plus mini (5mm*5m)

Bút xóa kéo Plus mini (5mm*5m)

(Cập nhật ngày: 11/12/2018)

Đơn vị tính:

Cây

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:


Chat với Tíc Tắc