Thông tin chi tiết

Bàn cắt giấy A4

Bàn cắt giấy A4

(Cập nhật ngày: 13/06/2024)

Đơn vị tính:

Cái

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

Đặc điểm (Bàn cắt A4):

- Kích thước: 28*60cm

b__n_c___t_a4_size.JPG 

- Quy cách: 1cái/hộp

b__n_c___t_a4_tr___ng__ok_.JPG

- Chất liệu : bàn cắt chất liệu nhựa

 b__n_c___t_a4_c___n_c___nh_1.JPG

- Là sản phẩm dưng để cắt giấy các khổ từ A4 hoặc A5 trở xuống, phổ biến tại văn phòng với khối lượng đóng hồ sơ nhiều, tiệm photocopy, cửa hàng vpp....

b__n_c___t_a4_avt.JPG

- Lưỡi dao hợp kim sắt bền chắc, bàn cắt bằng nhựa (làm cho trọng lượng của bàn cắt rất nhẹ) có đường kẻ theo từng khổ phù hợp. 

Bàn cắt A4):

- Kích thước: 28*60cm

b__n_c___t_a4_size.JPG

- Quy cách: 1cái/hộp

b__n_c___t_a4_tr___ng__ok_.JPG

- Chất liệu : bàn cắt chất liệu nhựa

b__n_c___t_a4_c___n_c___nh_1.JPG

- Là sản phẩm dưng để cắt giấy các khổ từ A4 hoặc A5 trở xuốngp1.html" title="

Đặc điểm (Bàn cắt A4):

- Kích thước: 28*60cm

b__n_c___t_a4_size.JPG

- Quy cách: 1cái/hộp

b__n_c___t_a4_tr___ng__ok_.JPG

- Chất liệu : bàn cắt chất liệu nhựa

b__n_c___t_a4_c___n_c___nh_1.JPG

- Là sản phẩm dưng để cắt giấy các khổ từ A4 hoặc A5 trở xuống">

Đặc điểm (Bàn cắt A4):

- Kích thước: 28*60cm

b__n_c___t_a4_size.JPG

- Quy cách: 1cái/hộp

b__n_c___t_a4_tr___ng__ok_.JPG

- Chất liệu : bàn cắt chất liệu nhựa

b__n_c___t_a4_c___n_c___nh_1.JPG

- Là sản phẩm dưng để cắt giấy các khổ từ A4 hoặc A5 trở xuống, phổ biến tại văn phòng với khối lượng đóng hồ sơ nhiều, tiệm photocopy,

- Lưỡi dao hợp kim sắt bền chắcp1.html" title=" cửa hàng vpp....

b__n_c___t_a4_avt.JPG

- Lưỡi dao hợp kim sắt bền chắc"> cửa hàng vpp....

b__n_c___t_a4_avt.JPG

- Lưỡi dao hợp kim sắt bền chắc, bàn cắt bằng nhựa (làm cho trọng lượng của bàn cắt rất nhẹ) có đường kẻ theo từng khổ phù hợp.