Thông tin chi tiết

Dao rọc giấy (loại thường nhỏ)

Dao rọc giấy (loại thường nhỏ)

(Cập nhật ngày: 28/09/2023)

Đơn vị tính:

Cây

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

Đặc điểm (Dao rọc giấy thường nhỏ):

- Kích thước: dao nhỏ với lưỡi 9mm

dao_r___c_gi___y_th_____ng_nh____2.jpg

- Quy cách: 1 cái/túi

dao_r___c_gi___y_th_____ng_nh____1.JPG

- Chất liệu: cán nhựa mỏng, lưỡi dao bén, dễ cầm nắm và chắc tay khi sử dụng. 

Dao rọc giấy thường nhỏ):

- Kích thước: dao nhỏ với lưỡi 9mm

dao_r___c_gi___y_th_____ng_nh____2.jpg

- Quy cách: 1 cái/túi

dao_r___c_gi___y_th_____ng_nh____1.JPG

- Chất liệu: cán nhựa mỏngp1.html" title="

Đặc điểm (Dao rọc giấy thường nhỏ):

- Kích thước: dao nhỏ với lưỡi 9mm

dao_r___c_gi___y_th_____ng_nh____2.jpg

- Quy cách: 1 cái/túi

dao_r___c_gi___y_th_____ng_nh____1.JPG

- Chất liệu: cán nhựa mỏng">

Đặc điểm (Dao rọc giấy thường nhỏ):

- Kích thước: dao nhỏ với lưỡi 9mm

dao_r___c_gi___y_th_____ng_nh____2.jpg

- Quy cách: 1 cái/túi

dao_r___c_gi___y_th_____ng_nh____1.JPG

- Chất liệu: cán nhựa mỏng, lưỡi dao bén, dễ cầm nắm và chắc tay khi sử dụng.