Thông tin chi tiết

Dấu cán

Dấu cán

(Cập nhật ngày: 24/07/2024)

Đơn vị tính:

Cái

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

Đặc điểm (Dấu cán)

- Thường dùng khắc dấu cho những nội dung nhiều và kích thước to không vô vừa dấu lật tự động hoặc dấu chìm.

- Ngoài ra khắc dấu cán cũng tiết kiệm chi phí hơn nhiều so với dấu lật và dấu chìm.

d___u_c__n_nd1.jpg

- Màu sắc: nâu gỗ

- Kích thước: tùy từng nội dung

d___u_c__n_nd2.jpg

- Quy cách: từng cái

- Nội dung: thường hay khắc Bản vẽ hoàn công.... 

- Do chỉ có cán và nội dung không, nên luôn phải dùng kèm theo tampon.

- Tampon là khay mực, giữ mực để dấu cán có thể đóng vô lấy mực và đóng lại ra giấy

d___u_c__n_nd3.jpg

- Ngày nay dấu cán được sử dụng rộng rãi tại các công trình, do sự tiện lợi, nhẹ, và dễ mang đi tới lui, lại tiết kiệm chi phí,...

- Hãy liên hệ Vpp Tíc Tắc khi bạn có nhu cầu làm dấu để được hỗ trợ tư vấn, cũng như sử dụng dịch vụ làm dấu nhanh chóng nhé. 

d___u_c__n_nd4.jpg

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh) 

Dấu cán):

- Thường dùng khắc dấu cho những nội dung nhiều và kích thước to không vô vừa dấu lật tự động hoặc dấu chìm.

- Ngoài ra khắc dấu cán cũng tiết kiệm chi phí hơn nhiều so với dấu lật và dấu chìm.

d___u_c__n_nd1.jpg

- Màu sắc: nâu gỗ

- Kích thước: tùy từng nội dung

d___u_c__n_nd2.jpg

- Quy cách: từng cái

- Nội dung: thường hay khắc Bản vẽ hoàn công....

- Do chỉ có cán và nội dung khôngp1.html" title="

Đặc điểm (Dấu cán):

- Thường dùng khắc dấu cho những nội dung nhiều và kích thước to không vô vừa dấu lật tự động hoặc dấu chìm.

- Ngoài ra khắc dấu cán cũng tiết kiệm chi phí hơn nhiều so với dấu lật và dấu chìm.

d___u_c__n_nd1.jpg

- Màu sắc: nâu gỗ

- Kích thước: tùy từng nội dung

d___u_c__n_nd2.jpg

- Quy cách: từng cái

- Nội dung: thường hay khắc Bản vẽ hoàn công....

- Do chỉ có cán và nội dung không">

Đặc điểm (Dấu cán):

- Thường dùng khắc dấu cho những nội dung nhiều và kích thước to không vô vừa dấu lật tự động hoặc dấu chìm.

- Ngoài ra khắc dấu cán cũng tiết kiệm chi phí hơn nhiều so với dấu lật và dấu chìm.

d___u_c__n_nd1.jpg

- Màu sắc: nâu gỗ

- Kích thước: tùy từng nội dung

d___u_c__n_nd2.jpg

- Quy cách: từng cái

- Nội dung: thường hay khắc Bản vẽ hoàn công....

- Do chỉ có cán và nội dung không, nên luôn phải dùng kèm theo tampon.

- Tampon là khay mực,

- Ngày nay dấu cán được sử dụng rộng rãi tại các công trìnhp1.html" title=" giữ mực để dấu cán có thể đóng vô lấy mực và đóng lại ra giấy

d___u_c__n_nd3.jpg

- Ngày nay dấu cán được sử dụng rộng rãi tại các công trình"> giữ mực để dấu cán có thể đóng vô lấy mực và đóng lại ra giấy

d___u_c__n_nd3.jpg

- Ngày nay dấu cán được sử dụng rộng rãi tại các công trình, do sự tiện lợi, nhẹ, và dễ mang đi tới lui, lại tiết kiệm chi phí, ...

- Hãy liên hệ Vpp Tíc Tắc khi bạn có nhu cầu làm dấu để được hỗ trợ tư vấn,

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)

p1.html" title=" cũng như sử dụng dịch vụ làm dấu nhanh chóng nhé.

d___u_c__n_nd4.jpg

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)

"> cũng như sử dụng dịch vụ làm dấu nhanh chóng nhé.

d___u_c__n_nd4.jpg

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)