Thông tin chi tiết

Dấu lật tự động Shiny S314 (ngày tháng năm , kèm nội dung)

Dấu lật tự động Shiny S314 (ngày tháng năm , kèm nội dung)

(Cập nhật ngày: 14/06/2024)

Đơn vị tính:

Con

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

Đặc điểm (Dấu Shiny ngày tháng năm kèm nội dung S314) :

- Dấu Shiny S314 ngày tháng năm có nội dung yêu cầu kèm theo.

- Ngày tháng năm cao 3mm, nội dung làm theo yêu cầu kích thước tối đa: 9*24mm.

s314_____y.jpg 

- Ngày tháng năm có 2 lựa chọn : hoặc là tiếng việt hoặc tiếng anh.

Tiếng việt:

s314_ti___ng_vi___t.JPG 

Tiếng anh:

s314_ti___ng_anh.JPG 

- Màu mực: xanh , đỏ, đen 

s314.jpg 


Dấu Shiny ngày tháng năm kèm nội dung S314) :

- Dấu Shiny S314 ngày tháng năm có nội dung yêu cầu kèm theo.

- Ngày tháng năm cao 3mmp1.html" title="

Đặc điểm (Dấu Shiny ngày tháng năm kèm nội dung S314) :

- Dấu Shiny S314 ngày tháng năm có nội dung yêu cầu kèm theo.

- Ngày tháng năm cao 3mm">

Đặc điểm (Dấu Shiny ngày tháng năm kèm nội dung S314) :

- Dấu Shiny S314 ngày tháng năm có nội dung yêu cầu kèm theo.

- Ngày tháng năm cao 3mm,

- Ngày tháng năm có 2 lựa chọn : hoặc là tiếng việt hoặc tiếng anh.

Tiếng việt:

s314_ti___ng_vi___t.JPG

Tiếng anh:

s314_ti___ng_anh.JPG

- Màu mực: xanh p1.html" title=" nội dung làm theo yêu cầu kích thước tối đa: 9*24mm.

s314_____y.jpg

- Ngày tháng năm có 2 lựa chọn : hoặc là tiếng việt hoặc tiếng anh.

Tiếng việt:

s314_ti___ng_vi___t.JPG

Tiếng anh:

s314_ti___ng_anh.JPG

- Màu mực: xanh "> nội dung làm theo yêu cầu kích thước tối đa: 9*24mm.

s314_____y.jpg

- Ngày tháng năm có 2 lựa chọn : hoặc là tiếng việt hoặc tiếng anh.

Tiếng việt:

s314_ti___ng_vi___t.JPG

Tiếng anh:

s314_ti___ng_anh.JPG

- Màu mực: xanh , đỏ,

đen

s314.jpg

0, 0, 0.8); font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, 文泉驛正黑, "WenQuanYi Zen Hei", "Hiragino Sans GB", "儷黑 Pro", "LiHei Pro", "Heiti TC", 微軟正黑體, "Microsoft JhengHei UI", "Microsoft JhengHei",