Thông tin chi tiết

Dây thun vàng xuất khẩu

Dây thun vàng xuất khẩu

(Cập nhật ngày: 12/11/2019)

Đơn vị tính:

Bịch

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

1 bịch = 0.5 kg