Thông tin chi tiết

Bao rác không lõi (nhỏ, trung, đại) Loại 2

Bao rác không lõi (nhỏ, trung, đại) Loại 2

(Cập nhật ngày: 14/12/2019)

Đơn vị tính:

Bịch

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng: