Thông tin chi tiết

Đĩa DVD Maxell  (hộp 1 cái)

Đĩa DVD Maxell (hộp 1 cái)

(Cập nhật ngày: 13/06/2024)

Đơn vị tính:

Cái

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

Đặc điểm (Đĩa DVD Maxell):

- Loại đĩa: DVD (lưu được file hình, video)

- Đơn vị tính : cái ( mỗi cái có 1 hộp đựng riêng, 1 hộp lớn gồm 10 cái)

____a_dvd_maxell_1_h___p_1_c_____nd_1.JPG 

- Dung lượng: 4.7GB

- Tốc độ ghi: 16X

____a_dvd_maxell_1_h___p_1_c__i_nd_2.JPG 

- Có chỗ để bìa đĩa

- Dùng để sao chép dữ liệu, và lưu trữ. 

____a_dvd_maxell_1_h___p_1_c__i_nd_3.JPG