Thông tin chi tiết

Đĩa DVD Maxell (1 lốc = 10 cái)

Đĩa DVD Maxell (1 lốc = 10 cái)

(Cập nhật ngày: 13/06/2024)

Đơn vị tính:

Lốc

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

Đặc điểm (Đĩa DVD Maxell):

- Loại đĩa: DVD (lưu được file hình, video)

- Đơn vị tính : lốc (10 cái/lốc)

dvd_maxell_______10_c__i_1_h___p_h__nh_chi_ti___t_b__n_trong.JPG

- Dung lượng: 4.7GB

- Tốc độ ghi: 16X

- Dùng để sao chép dữ liệu, và lưu trữ. 

dvd_maxell_______10_c__i_1_h___p_l___c_nghi__ng.JPG