Thông tin chi tiết

Đĩa DVD RW Maxell (lốc=10 cái)

Đĩa DVD RW Maxell (lốc=10 cái)

(Cập nhật ngày: 13/06/2024)

Đơn vị tính:

Lốc

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

Đặc điểm (Đĩa DVD Maxell):

- Loại đĩa: DVD-RW (lưu được file hình, video)

- Đơn vị tính : lốc (lốc 10 cái)

dvd_rw_l___c_10_c__i_avt.JPG

- Dung lượng: 4.7GB

- Tốc độ ghi: 2X

dvd_rw_l___c_nd_1.JPG 

- Dùng để sao chép dữ liệu, và lưu trữ nhiều lần, khác với DVD-R chỉ ghi được 1 lần.