Thông tin chi tiết

Đĩa DVD RW SKY (ReWrite, hộp=1 cái)

Đĩa DVD RW SKY (ReWrite, hộp=1 cái)

(Cập nhật ngày: 12/06/2024)

Đơn vị tính:

Cái

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

Đặc điểm (Đĩa DVD Maxell):

- Loại đĩa: DVD-RW (lưu được file hình, video)

- Đơn vị tính : cái (1 hộp là 1 cái riêng, 1 hộp lớn = 10 cái)

dvd_rw_h___p_nd_nhi___u_c__i.JPG

- Dung lượng: 4.7GB

- Tốc độ ghi: 2X

 dvd_rw_h___p_nd_chi_ti___t_b__n_trong.JPG

- Dùng để sao chép dữ liệu, và lưu trữ nhiều lần, khác với DVD-R chỉ ghi được 1 lần.