Thông tin chi tiết

Đế ghim giấy để bàn

Đế ghim giấy để bàn

(Cập nhật ngày: 26/02/2020)

Đơn vị tính:

Cây

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng: