Thông tin chi tiết

Giấy note Stickiii 3 mảnh màu

Giấy note Stickiii 3 mảnh màu

(Cập nhật ngày: 05/04/2020)

Đơn vị tính:

Xấp

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

Kích thước mỗi mảnh màu: 26*76mm

3_m___nh_m__u_04.JPG

3_m___nh_m__u_03.jpg