Thông tin chi tiết

Giấy in ảnh A3 1MB_230gsm (50 tờ/xấp)

Giấy in ảnh A3 1MB_230gsm (50 tờ/xấp)

(Cập nhật ngày: 09/12/2018)

Đơn vị tính:

Xấp

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:


Chat với Tíc Tắc