Thông tin chi tiết

Giấy Excel A4 ĐL 80

Giấy Excel A4 ĐL 80

(Cập nhật ngày: 27/09/2023)

Đơn vị tính:

Ram

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

Giấy Excel A4 80

Đơn vị tính : Ream 

Nhà sản xuất: Indonesia 

Đóng gói tại: Việt Nam 

Loại : Giấy in photocopy, giấy in văn phòng giá rẻ 

Kích thước: A4 210x297mm

Định lượng: 80 gsm

Mặt giấy in Excel láng và rất mịn giấy in không bị nhăn và lem mực.

Thích hợp cho các nhân viên văn phòng. Excel là loại giấy đẹp, chất lượng cao với giá thành thấp. 

Chuyên dùng cho máy photocopy, máy in mực, in laser, máy fax,...
 
<p style="text-align: justify;"><strong><font face="times new roman, times, serif" size="4"><a href="https://tictacco.net/VPP/giay-photo-giay-in/giay-excel-a4-dl-80-a15.html">Giấy Excel A4 80</a></font></strong></p><div style="text-align: justify;"><p><font size="4"><font face="times new roman, times, serif">Đơn vị tính : Ream</font>&nbsp;</font></p></div><div style="text-align: justify;"><p><font size="4"><font face="times new roman, times, serif">Nhà sản xuất: Indonesia</font>&nbsp;</font></p></div><div style="text-align: justify;"><p><font size="4"><font face="times new roman, times, serif">Đóng gói tại: Việt Nam</font>&nbsp;</font></p></div><div style="text-align: justify;"><p><font size="4"><font face="times new roman, times, serif">Loại<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>: Giấy in photocopy, giấy in văn phòng giá rẻ</font>&nbsp;</font></p></div><div style="text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">Kích thước: A4 210x297mm<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></font></div><div style="text-align: justify;"><p><font face="times new roman, times, serif" size="4">Định lượng: 80 gsm</font></p><p><font size="4"><font face="times new roman, times, serif"></font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;">Mặt giấy in Excel láng và rất mịn giấy in không bị nhăn và lem mực.</span></font></p></div><div style="text-align: justify;"><div><p><font size="4"><font face="times new roman, times, serif">Thích hợp cho các nhân viên văn phòng. Excel là loại giấy đẹp, chất lượng cao với giá thành thấp.</font>&nbsp;</font></p></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">Chuyên dùng cho máy photocopy, máy in mực, in laser, máy fax, ...</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">&nbsp;</font></div></div>