Thông tin chi tiết

Giấy Decal Tomy khổ A4 các size (125-149)

Giấy Decal Tomy khổ A4 các size (125-149)

(Cập nhật ngày: 11/04/2021)

Đơn vị tính:

Hộp

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

Đặc điểm (Nhãn dán Tomy khổ A4):    

Dùng in tem, nhãn sản phẩm bằng máy in Laser thông thường. Có nhiều kích cỡ miếng dán khác nhau, phù hợp mọi nhu cầu sử dụng.

Chất lượng : Đẹp, mịn, láng.

Đóng gói: 20 tờ/xấp, 5xấp/hộp

Kích thước: 

Số 125: 206*145mm - 2tem/tờ

125_1.JPG

Số 126: 102*143mm - 4tem/tờ

126_1.JPG

Số 127: 100*94mm - 6tem/tờ

127_1.JPG

Số 128: 100*72mm - 8tem/tờ

128_1.JPG

Số 129: 98*56mm - 10tem/tờ

129_1.JPG

Số 130: 101*47mm - 12tem/tờ

130.jpg 

Số 131: 98*40mm - 14tem/tờ

131.JPG 

Số 132: 45.7*21.2mm - 48tem/tờ

132.JPG 

Số 133:  101*36mm - 16tem/tờ

133.JPG 

Số 134: 98*18mm - 30tem/tờ

134.JPG 

Số 135: 66*40mm - 21tem/tờ

135.JPG 

Số 136: 70*35mm - 24tem/tờ

136.JPG 

Số 137: 50*28mm - 40tem/tờ

137.JPG 

Số 138: 40*14mm - 100tem/tờ

138.JPG 

Số 139: 70*20mm - 42tem/tờ

139.JPG 

Số 140: 38*17mm - 80tem/tờ

140.JPG 

Số 141: 45.7*16.9mm - 64tem/tờ

141.JPG 

Số 142: phi 60mm - 12tem/tờ

142.JPG 

Số 143: 48*25mm - 44tem/tờ

143.JPG 

Số 144: 67*28mm - 30tem/tờ

144.JPG 

Số 145: 38*21mm - 65tem/tờ

145.JPG 

Số 146: 20*15mm - 180tem/tờ

146.JPG 

Số 147: 48*34mm - 32tem/tờ

147.JPG 

Số 148: 66*25mm - 33tem/tờ

148.JPG 

Số 149: 68*47mm - 18tem/tờ 

149.JPG