Thông tin chi tiết

Giấy Decal Tomy khổ A5 các size (100-124)

Giấy Decal Tomy khổ A5 các size (100-124)

(Cập nhật ngày: 11/04/2021)

Đơn vị tính:

Xấp

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

Đặc điểm:    

Dùng in tem, nhãn sản phẩm bằng máy in Laser thông thường.

Có nhiều kích cỡ tem khác nhau, phù hợp mọi nhu cầu sử dụng.

Chất lượng : Đẹp, mịn, láng.

Đóng gói: 10 tờ/xấp.

Kích thước: 

Số 100: 37*96mm - 8tem/tờ

tomy100.jpg 

Số 101: 50*96mm - 6tem/tờ

tomy101.jpg 

Số 102: 52*47mm - 12tem/tờ

tomy102.jpg 

Số 103: 36*62mm - 12tem/tờ

tomy103.jpg 

Số 104: 25*78mm - 14tem/tờ

tomy104.jpg 

Số 105: 25*37mm - 30tem/tờ

tomy105.jpg 

Số 106: 25*25mm - 42tem/tờ

tomy106.jpg 

Số 107: 17*50mm - 30tem/tờ

107.jpg 

Số 108: 19*36mm - 40tem/tờ

tomy108.jpg 

Số 109: 12*37mm - 55tem/tờ

tomy109.JPG 

Số 110: 16*22mm - 72tem/tờ

tomy110.jpg 

Số 111: 14*21mm - 84tem/tờ

tomy111.JPG 

Số 112: 8*20mm - 144tem/tờ

tomy112.JPG 

Số 113: 10*18mm - 128tem/tờ

tomy113.JPG 

Số 114: phi 11mm - 192tem/tờ

tomy114.JPG 

Số 115: phi 14mm - 120tem/tờ

tomy115.jpg 

Số 116: phi 18mm - 80tem/tờ

tomy116.jpg 

Số 117: phi 23mm - 48tem/tờ

tomy117.jpg 

Số 118: phi 30mm - 30tem/tờ

tomy118.jpg 

Số 119: 92*157mm - 2tem/tờ

 tomy119.JPG

Số 120: 81*121mm - 2tem/tờ

tomy120.JPG 

Số 121: 36*77mm - 10tem/tờ

 tomy121.jpg

Số 122: 17*85mm - 16tem/tờ

tomy122.jpg 

Số 123: 10*29mm - 72tem/tờ

tomy123.JPG 

Số 124: 38*52mm - 15tem/tờ 

tomy124_1.JPG