Thông tin chi tiết

Hóa đơn bán lẻ 3L 50 bộ

Hóa đơn bán lẻ 3L 50 bộ

(Cập nhật ngày: 25/02/2024)

Đơn vị tính:

Cuốn

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

Đặc điểm (Hóa đơn bán lẻ 3 liên):

- Kích thước : dạng đứng  13*19cm

HDBL_3L_size.JPG

- Quy cách: 50 bộ/cuốn (150tờ)

HDBL_3L_m___t_trong.jpg

- Số liên: 3 liên trắng, hồng, xanh

HDBL_3L_2_t___.jpg

Hóa đơn bán lẻ 3 liên):

- Kích thước : dạng đứng 13*19cm

HDBL_3L_size.JPG

- Quy cách: 50 bộ/cuốn (150tờ)

HDBL_3L_m___t_trong.jpg

- Số liên: 3 liên trắngp1.html" title="

Đặc điểm (Hóa đơn bán lẻ 3 liên):

- Kích thước : dạng đứng 13*19cm

HDBL_3L_size.JPG

- Quy cách: 50 bộ/cuốn (150tờ)

HDBL_3L_m___t_trong.jpg

- Số liên: 3 liên trắng">

Đặc điểm (Hóa đơn bán lẻ 3 liên):

- Kích thước : dạng đứng 13*19cm

HDBL_3L_size.JPG

- Quy cách: 50 bộ/cuốn (150tờ)

HDBL_3L_m___t_trong.jpg

- Số liên: 3 liên trắng, hồng,

p1.html" title=" xanh

HDBL_3L_2_t___.jpg

"> xanh

HDBL_3L_2_t___.jpg