Thông tin chi tiết

"

""Phiếu thu / chi / hoá đơn bán lẻ 2 liên carbon 50 bộ (khổ 13 x 19)""

(Cập nhật ngày: 15/10/2019)

Đơn vị tính:

Cuốn

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng: