Thông tin chi tiết

Phiếu thu/chi/xuất/nhập kho giấy perlure 13x19 giấy tái sinh

Phiếu thu/chi/xuất/nhập kho giấy perlure 13x19 giấy tái sinh

(Cập nhật ngày: 08/07/2020)

Đơn vị tính:

Cuốn

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng: