Thông tin chi tiết

Phiếu xuất-nhập kho 20x25 1L (80 tờ) giấy tái sinh

Phiếu xuất-nhập kho 20x25 1L (80 tờ) giấy tái sinh

(Cập nhật ngày: 07/07/2020)

Đơn vị tính:

Cuốn

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng: