Kẹp giấy - Kẹp bướm - Kẹp acco

Kẹp bướm 15mm HOT Kẹp bướm 15mm

Vui lòng gọi

Kẹp bướm 19mm HOT Kẹp bướm 19mm

Vui lòng gọi

Kẹp bướm 25mm HOT Kẹp bướm 25mm

Vui lòng gọi

Kẹp bướm 32mm HOT Kẹp bướm 32mm

Vui lòng gọi

Kẹp bướm 41mm HOT Kẹp bướm 41mm

Vui lòng gọi

Kẹp bướm 51mm HOT Kẹp bướm 51mm

Vui lòng gọi

Kẹp giấy tam giác C62 đủ kim (trên 90 kim) Thiên Long HOT Kẹp giấy tam giác C62 đủ kim (trên 90 kim) Thiên Long

Vui lòng gọi

Kẹp giấy tam giác nhựa màu HOT Kẹp giấy tam giác nhựa màu

Vui lòng gọi

Kẹp Acco nhựa UNC HOT Kẹp Acco nhựa UNC

Vui lòng gọi

Kẹp acco sắt  Ageless HOT Kẹp acco sắt Ageless

Vui lòng gọi

Đinh ghim màu HOT Đinh ghim màu

Vui lòng gọi

Kẹp acco sắt  SDI HOT Kẹp acco sắt SDI

Vui lòng gọi

Kẹp giấy Oval-28mm C32 HOT Kẹp giấy Oval-28mm C32

Vui lòng gọi

Kẹp giấy số 8 (hộp nhỏ) HOT Kẹp giấy số 8 (hộp nhỏ)

Vui lòng gọi