Thông tin chi tiết

Kệ chặn sách DeLi 9263 đại

Kệ chặn sách DeLi 9263 đại

(Cập nhật ngày: 27/05/2024)

Đơn vị tính:

Bộ

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

Đặc điểm ( Kệ chặn sách DeLi 9263 đại):

- Thương hiệu: Deli

- Xuất xứ: Trung Quốc

 9263_nd1.jpg

- Hai thanh ghép lại với nhau thành 1 bộ

- Dụng cụ chặn sách giúp bạn sắp xếp tài liệu, giấy tờ, hồ sơ, sách vở ngay ngắn gọn gàng trên bàn làm việc hay trên giá sách.  

9263_nd2.jpg

- Được chế tạo chắc chắn giúp giữ các loại sách báo, tạp chí đứng thẳng.

- Thiết kế trẻ trung, màu sắc tươi sáng.

 9263_nd3.jpg

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)

Kệ chặn sách DeLi 9263 đại):

- Thương hiệu: Deli

- Xuất xứ: Trung Quốc

9263_nd1.jpg

- Hai thanh ghép lại với nhau thành 1 bộ

- Dụng cụ chặn sách giúp bạn sắp xếp tài liệup1.html" title="

Đặc điểm ( Kệ chặn sách DeLi 9263 đại):

- Thương hiệu: Deli

- Xuất xứ: Trung Quốc

9263_nd1.jpg

- Hai thanh ghép lại với nhau thành 1 bộ

- Dụng cụ chặn sách giúp bạn sắp xếp tài liệu">

Đặc điểm ( Kệ chặn sách DeLi 9263 đại):

- Thương hiệu: Deli

- Xuất xứ: Trung Quốc

9263_nd1.jpg

- Hai thanh ghép lại với nhau thành 1 bộ

- Dụng cụ chặn sách giúp bạn sắp xếp tài liệu, giấy tờ, hồ sơ,

- Được chế tạo chắc chắn giúp giữ các loại sách báop1.html" title=" sách vở ngay ngắn gọn gàng trên bàn làm việc hay trên giá sách.

9263_nd2.jpg

- Được chế tạo chắc chắn giúp giữ các loại sách báo"> sách vở ngay ngắn gọn gàng trên bàn làm việc hay trên giá sách.

9263_nd2.jpg

- Được chế tạo chắc chắn giúp giữ các loại sách báo, tạp chí đứng thẳng.

- Thiết kế trẻ trung,

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)

p1.html" title=" màu sắc tươi sáng.

9263_nd3.jpg

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)

"> màu sắc tươi sáng.

9263_nd3.jpg

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)