Thông tin chi tiết

Thước thép 20cm

Thước thép 20cm

(Cập nhật ngày: 12/06/2024)

Đơn vị tính:

Cây

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

Đặc điểm (Thước thép 20cm):

- Chất liệu: thép

- Size: 20cm 

th_____c_th__p_15cm_nd1.JPG 

- Thước có ghi đầy đủ thông số đo độ dài chi tiết.

th_____c_th__p_20cm_nd1.JPG

- Thích hợp sử dụng trong văn phòng, trong một số ngành nghề vẽ - thiết kế, công trình....

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)  

Thước thép 20cm):

- Chất liệu: thép

- Size: 20cm

th_____c_th__p_15cm_nd1.JPG

- Thước có ghi đầy đủ thông số đo độ dài chi tiết.

th_____c_th__p_20cm_nd1.JPG

- Thích hợp sử dụng trong văn phòngp1.html" title="

Đặc điểm (Thước thép 20cm):

- Chất liệu: thép

- Size: 20cm

th_____c_th__p_15cm_nd1.JPG

- Thước có ghi đầy đủ thông số đo độ dài chi tiết.

th_____c_th__p_20cm_nd1.JPG

- Thích hợp sử dụng trong văn phòng">

Đặc điểm (Thước thép 20cm):

- Chất liệu: thép

- Size: 20cm

th_____c_th__p_15cm_nd1.JPG

- Thước có ghi đầy đủ thông số đo độ dài chi tiết.

th_____c_th__p_20cm_nd1.JPG

- Thích hợp sử dụng trong văn phòng, trong một số ngành nghề vẽ - thiết kế, Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)

p1.html" title=" công trình....

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)

"> công trình....

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)