Thông tin chi tiết

Kim bấm KW-Trio 23/8 chính hãng

Kim bấm KW-Trio 23/8 chính hãng

(Cập nhật ngày: 16/07/2019)

Đơn vị tính:

Hộp

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

Số lượng bấm được khoảng 30-50 tờ