Thông tin chi tiết

Máy tính 12 số (QC 9800V)

Máy tính 12 số (QC 9800V)

(Cập nhật ngày: 29/05/2024)

Đơn vị tính:

Cái

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

Đặc điểm (Máy tính 12 số QC9800V)

- Thương hiệu: Qcone

- Xuất xứ: Trung Quốc

 9800v_nd1_png.png

- Quy cách: 1c/hộp

- Size: 155*200mm

9800v_nd2.jpg

- Màn hình tính toán rộng, hiển thị 12 số 

- Dùng tính toán  trong học tập và công việc.

9800v_avt.JPG

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh) 

Máy tính 12 số QC9800V):

- Thương hiệu: Qcone

- Xuất xứ: Trung Quốc

9800v_nd1_png.png

- Quy cách: 1c/hộp

- Size: 155*200mm

9800v_nd2.jpg

- Màn hình tính toán rộngp1.html" title="

Đặc điểm (Máy tính 12 số QC9800V):

- Thương hiệu: Qcone

- Xuất xứ: Trung Quốc

9800v_nd1_png.png

- Quy cách: 1c/hộp

- Size: 155*200mm

9800v_nd2.jpg

- Màn hình tính toán rộng">

Đặc điểm (Máy tính 12 số QC9800V):

- Thương hiệu: Qcone

- Xuất xứ: Trung Quốc

9800v_nd1_png.png

- Quy cách: 1c/hộp

- Size: 155*200mm

9800v_nd2.jpg

- Màn hình tính toán rộng,

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)

p1.html" title=" hiển thị 12 số

- Dùng tính toán trong học tập và công việc.

9800v_avt.JPG

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)

"> hiển thị 12 số

- Dùng tính toán trong học tập và công việc.

9800v_avt.JPG

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)