Thông tin chi tiết

Máy tính (Casio FX-570 VN Plus gen 2 chính hãng)

Máy tính (Casio FX-570 VN Plus gen 2 chính hãng)

(Cập nhật ngày: 23/07/2024)

Đơn vị tính:

Cái

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

Đặc điểm (Máy tính Casio FX570VN Plus gen 2 chính hãng)

Máy Tính CASIO FX570VNPLUS-2 (TL) có thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng, là dụng cụ hỗ trợ tính toán tiện dụng cho học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng và các cửa hàng kinh doanh.

Vỏ máy được làm từ chất liệu nhựa cao cấp, bảo vệ tốt máy khi rơi rớt, va đập.

fx570vnplus2_nd1.jpg

Máy tính học sinh

Tính toán số thập phân vô hạn tuần hoàn

Phân tích thành thừa số nguyên tố

Tìm thương và số dư của phép chia 

fx570vnplus2_nd2.jpg

Chức năng máy tính bao gồm:

- Tính toán số thập phân vô hạn tuần hoàn

- Phân tích thành thừa số nguyên tố

- Tìm thương và số dư của phép chia

- Tìm ƯCLN, BCNN

- Tìm tọa độ đỉnh Parabol trực tiếp trên máy

- Tính logarit với cơ số bất kỳ

- Tính ma trận, thống kê

fx570vnplus2_nd3.jpg

- Tính toán phân phối DIST

- Giải bất phương trình bậc 2, bậc 3

- Hiển thị kết quả dưới dạng hỗn số, số thập phân, căn thức

- Lưu nghiệm khi giải phương trình

- Tính tích, tổng của dãy số

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh

times, Đặc điểm (Máy tính Casio FX570VN Plus gen 2 chính hãng):

Đặc điểm (Máy tính Casio FX570VN Plus gen 2 chính hãng):

serif" size="4">Đặc điểm (Máy tính Casio FX570VN Plus gen 2 chính hãng):

times, serif" size="4"> 36, Máy Tính CASIO FX570VNPLUS-2 (TL) Máy Tính CASIO FX570VNPLUS-2 (TL) 36); text-align: justify; box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">Máy Tính CASIO FX570VNPLUS-2 (TL) 36, có thiết kế nhỏ gọnp1.html" title=" 36); text-align: justify;">có thiết kế nhỏ gọn"> 36); text-align: justify;">có thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng, là dụng cụ hỗ trợ tính toán tiện dụng cho học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng và các cửa hàng kinh doanh.

times, serif" size="4"> 36, 36); text-align: justify;"> 36, Vỏ máy được làm từ chất liệu nhựa cao cấpp1.html" title=" 36); text-align: justify;">Vỏ máy được làm từ chất liệu nhựa cao cấp"> 36); text-align: justify;">Vỏ máy được làm từ chất liệu nhựa cao cấp, bảo vệ tốt máy khi rơi rớt,


va đập.

fx570vnplus2_nd1.jpg

36, 36); text-align: justify;"> times, Máy tính học sinh

Máy tính học sinh

serif" size="4">Máy tính học sinh

times, serif" size="4"> 36, 36); text-align: justify;"> 36, Tính toán số thập phân vô hạn tuần hoàn

Tính toán số thập phân vô hạn tuần hoàn

36); text-align: justify;">Tính toán số thập phân vô hạn tuần hoàn

times, serif" size="4"> 36, Phân tích thành thừa số nguyên tố
Phân tích thành thừa số nguyên tố
36); text-align: justify;">Phân tích thành thừa số nguyên tố
36
,

36); text-align: justify;" />

times, serif" size="4"> 36, Tìm thương và số dư của phép chia

fx570vnplus2_nd2.jpg

Tìm thương và số dư của phép chia

fx570vnplus2_nd2.jpg

36); text-align: justify;">Tìm thương và số dư của phép chia

fx570vnplus2_nd2.jpg

36, 36); text-align: justify;"> times, Chức năng máy tính bao gồm:

Chức năng máy tính bao gồm:

serif" size="4">Chức năng máy tính bao gồm:

36, 36); text-align: justify;"> times, - Tính toán số thập phân vô hạn tuần hoàn

- Tính toán số thập phân vô hạn tuần hoàn

serif" size="4">- Tính toán số thập phân vô hạn tuần hoàn

36, 36); text-align: justify;"> times, - Phân tích thành thừa số nguyên tố

- Phân tích thành thừa số nguyên tố

serif" size="4">- Phân tích thành thừa số nguyên tố

36, 36); text-align: justify;"> times, - Tìm thương và số dư của phép chia

- Tìm thương và số dư của phép chia

serif" size="4">- Tìm thương và số dư của phép chia

36, 36); text-align: justify;"> times, - Tìm ƯCLNp1.html" title=" serif" size="4">- Tìm ƯCLN"> serif" size="4">- Tìm ƯCLN, BCNN

36, 36); text-align: justify;"> times, - Tìm tọa độ đỉnh Parabol trực tiếp trên máy

- Tìm tọa độ đỉnh Parabol trực tiếp trên máy

serif" size="4">- Tìm tọa độ đỉnh Parabol trực tiếp trên máy

36, 36); text-align: justify;"> times, - Tính logarit với cơ số bất kỳ

- Tính logarit với cơ số bất kỳ

serif" size="4">- Tính logarit với cơ số bất kỳ

36, 36); text-align: justify;"> times, - Tính ma trậnp1.html" title=" serif" size="4">- Tính ma trận"> serif" size="4">- Tính ma trận,


thống kê

fx570vnplus2_nd3.jpg

36, 36); text-align: justify;"> times, - Tính toán phân phối DIST

- Tính toán phân phối DIST

serif" size="4">- Tính toán phân phối DIST

36, 36); text-align: justify;"> times, - Giải bất phương trình bậc 2p1.html" title=" serif" size="4">- Giải bất phương trình bậc 2"> serif" size="4">- Giải bất phương trình bậc 2, bậc 3

36, 36); text-align: justify;"> times, - Hiển thị kết quả dưới dạng hỗn sốp1.html" title=" serif" size="4">- Hiển thị kết quả dưới dạng hỗn số"> serif" size="4">- Hiển thị kết quả dưới dạng hỗn số, số thập phân, căn thức

36, 36); text-align: justify;"> times, - Lưu nghiệm khi giải phương trình

- Lưu nghiệm khi giải phương trình

serif" size="4">- Lưu nghiệm khi giải phương trình

36, 36); text-align: justify;"> times, - Tính tíchp1.html" title=" serif" size="4">- Tính tích"> serif" size="4">- Tính tích, tổng của dãy số

times, Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)

p1.html" title=" serif" size="4">Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)

"> serif" size="4">Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)