Thông tin chi tiết

Pin (nút CR3032)

Pin (nút CR3032)

(Cập nhật ngày: 26/02/2024)

Đơn vị tính:

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

Đặc điểm (pin nút CR3032 Panasonic):

- Mã hàng: CR3032

 3032_1.JPG

- Loại pin: Lithium

3032_2.jpg 

- Kích cỡ: phi 20mm, dày 3.2mm

3032_japan.jpg 

- Quy cách: 5 viên = vỉ

- Thường dùng: các thiết bị điện, điện tử, CMOS, Remote…

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)  

pin nút CR3032 Panasonic):

- Mã hàng: CR3032

3032_1.JPG

- Loại pin: Lithium

3032_2.jpg

- Kích cỡ: phi 20mmp1.html" title="

Đặc điểm (pin nút CR3032 Panasonic):

- Mã hàng: CR3032

3032_1.JPG

- Loại pin: Lithium

3032_2.jpg

- Kích cỡ: phi 20mm">

Đặc điểm (pin nút CR3032 Panasonic):

- Mã hàng: CR3032

3032_1.JPG

- Loại pin: Lithium

3032_2.jpg

- Kích cỡ: phi 20mm,

- Quy cách: 5 viên = vỉ

- Thường dùng: các thiết bị điệnp1.html" title=" dày 3.2mm

3032_japan.jpg

- Quy cách: 5 viên = vỉ

- Thường dùng: các thiết bị điện"> dày 3.2mm

3032_japan.jpg

- Quy cách: 5 viên = vỉ

- Thường dùng: các thiết bị điện, điện tử, CMOS, Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)

p1.html" title=" Remote…

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)

"> Remote…

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)