Thông tin chi tiết

Nước lau bảng trắng Zippie

Nước lau bảng trắng Zippie

(Cập nhật ngày: 12/06/2024)

Đơn vị tính:

Chai

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

Đặc điểm (Nước lau bảng trắng Zippie)

- Dung tích: 250ml 

- Dùng để lau sạch bảng trắng loại bỏ các vết màu và bụi bám chặt trên bề mặt bảng do sử dụng bút lông bảng hoặc bút lông dầu.

zippie_nd1.jpg

- Khi viết bút lông bảng lên bảng trắng lâu ngày thì bảng sẽ rất bẩn và khó có thể lau sạch bằng khăn hoặc chất tẩy thông thường. Hoặc nếu chúng ta sử dụng nhầm bút lông dầu viết lên bảng thì khó có thể lau sạch được. Vì vậy, nước lau bảng là phương án tối ưu nhất giúp loại bỏ các vết màu và bụi bám trên bề mặt bảng.

zippie_nd2.jpg

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)

Nước lau bảng trắng Zippie):

- Dung tích: 250ml

- Dùng để lau sạch bảng trắng loại bỏ các vết màu và bụi bám chặt trên bề mặt bảng do sử dụng bút lông bảng hoặc bút lông dầu.

zippie_nd1.jpg

- Khi viết bút lông bảng lên bảng trắng lâu ngày thì bảng sẽ rất bẩn và khó có thể lau sạch bằng khăn hoặc chất tẩy thông thường. Hoặc nếu chúng ta sử dụng nhầm bút lông dầu viết lên bảng thì khó có thể lau sạch được. Vì vậyp1.html" title="

Đặc điểm (Nước lau bảng trắng Zippie):

- Dung tích: 250ml

- Dùng để lau sạch bảng trắng loại bỏ các vết màu và bụi bám chặt trên bề mặt bảng do sử dụng bút lông bảng hoặc bút lông dầu.

zippie_nd1.jpg

- Khi viết bút lông bảng lên bảng trắng lâu ngày thì bảng sẽ rất bẩn và khó có thể lau sạch bằng khăn hoặc chất tẩy thông thường. Hoặc nếu chúng ta sử dụng nhầm bút lông dầu viết lên bảng thì khó có thể lau sạch được. Vì vậy">

Đặc điểm (Nước lau bảng trắng Zippie):

- Dung tích: 250ml

- Dùng để lau sạch bảng trắng loại bỏ các vết màu và bụi bám chặt trên bề mặt bảng do sử dụng bút lông bảng hoặc bút lông dầu.

zippie_nd1.jpg

- Khi viết bút lông bảng lên bảng trắng lâu ngày thì bảng sẽ rất bẩn và khó có thể lau sạch bằng khăn hoặc chất tẩy thông thường. Hoặc nếu chúng ta sử dụng nhầm bút lông dầu viết lên bảng thì khó có thể lau sạch được. Vì vậy,

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)

p1.html" title=" nước lau bảng là phương án tối ưu nhất giúp loại bỏ các vết màu và bụi bám trên bề mặt bảng.

zippie_nd2.jpg

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)

"> nước lau bảng là phương án tối ưu nhất giúp loại bỏ các vết màu và bụi bám trên bề mặt bảng.

zippie_nd2.jpg

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)