Thông tin chi tiết

Tập (200T Vibook SV Monokuroboo caro)

Tập (200T Vibook SV Monokuroboo caro)

(Cập nhật ngày: 14/06/2024)

Đơn vị tính:

Cuốn

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

Văn phòng phẩm Tíc Tắc chuyên phân phối sỉ tập học sinh, tập từ thiện, giấy cuộn, giấy in, giấy kiểm tra. Đặc biệt giá tốt cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu phát thưởng, làm từ thiện.

200t_con_heo01.jpg

Đặc điểm (Tập 200T Vibook SV Monokuroboo caro - Vĩnh Tiến) :  

- Mặt giấy láng mịn, viết êm tay. 

200t_con_heo02.JPG 

- Bìa tập in màu sắc dễ thương, trang nhã.

200t_con_heo03.jpg

- Khổ giấy dài: 17,5*25,2cm (khổ sinh viên)

200t_con_heo04.JPG 

- Định lượng giấy 70gsm ăn mực cho nhiều loại bút 

 200t_con_heo05.JPG

- Tập có kẻ 4 ô sọc ngang, đều đặn

- Sử dụng độ trắng không làm hại mắt   

 

times, serif" size="4"> 51, Văn phòng phẩm Tíc TắcVăn phòng phẩm Tíc Tắc 51); font-weight: 700;">Văn phòng phẩm Tíc Tắc 51, chuyên phân phối sỉ tập học sinhp1.html" title=" 51);"> chuyên phân phối sỉ tập học sinh"> 51);"> chuyên phân phối sỉ tập học sinh, tập từ thiệnp1.html" title=" tập từ thiện"> tập từ thiện, giấy cuộn, giấy in, giấy kiểm tra. Đặc biệt giá tốt cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu phát thưởng, làm từ thiện.

times, 200t_con_heo01.jpg

200t_con_heo01.jpg

serif" size="4">200t_con_heo01.jpg

times, serif" size="4"> 51, Đặc điểm (Tập 200T Vibook SV Monokuroboo caro - Vĩnh Tiến)Đặc điểm (Tập 200T Vibook SV Monokuroboo caro - Vĩnh Tiến) 51);">Đặc điểm (Tập 200T Vibook SV Monokuroboo caro - Vĩnh Tiến) 51, 51); box-sizing: border-box; font-weight: 700;"> 51, :

:

51);">:

51, 51);"> times, - Mặt giấy láng mịnp1.html" title=" serif" size="4">- Mặt giấy láng mịn"> serif" size="4">- Mặt giấy láng mịn, viết êm tay.

times, 200t_con_heo02.JPG

200t_con_heo02.JPG

serif" size="4">200t_con_heo02.JPG

51, 51); box-sizing: border-box;"> times, - Bìa tập in màu sắc dễ thươngp1.html" title=" serif" size="4">- Bìa tập in màu sắc dễ thương"> serif" size="4">- Bìa tập in màu sắc dễ thương, trang nhã.

times, 200t_con_heo03.jpg

200t_con_heo03.jpg

serif" size="4">200t_con_heo03.jpg

times, - Khổ giấy dài: 17p1.html" title=" serif" size="4">- Khổ giấy dài: 17"> serif" size="4">- Khổ giấy dài: 17, 5*25, khổ sinh viên)

khổ sinh viên)

2cm (khổ sinh viên)

times, 200t_con_heo04.JPG

200t_con_heo04.JPG

serif" size="4">200t_con_heo04.JPG

51, 51);"> times, - Định lượng giấy 70gsm ăn mực cho nhiều loại bút

- Định lượng giấy 70gsm ăn mực cho nhiều loại bút

serif" size="4">- Định lượng giấy 70gsm ăn mực cho nhiều loại bút

times, 200t_con_heo05.JPG

200t_con_heo05.JPG

serif" size="4"> 200t_con_heo05.JPG

51, 51);"> times, - Tập có kẻ 4 ô sọc ngangp1.html" title=" serif" size="4">- Tập có kẻ 4 ô sọc ngang"> serif" size="4">- Tập có kẻ 4 ô sọc ngang, đều đặn

times, serif" size="4"> 51, - Sử dụng độ trắng không làm hại mắt - Sử dụng độ trắng không làm hại mắt 51); box-sizing: border-box;">- Sử dụng độ trắng không làm hại mắt 51,

51);">

times,

p1.html" title=" serif" size="4">

"> serif" size="4">